هشدار کوکی ها در این سایت برای ارائه بهترین تجربه کاربر استفاده می شود. اگر ادامه دهید، فرض می کنیم که شما موافقت میکنید که کوکی ها را از این سایت دریافت کنید. باشه

زغال‌ اخته - Cornus mas - CORNELIAN CHERRY

برای قیمت با ما تماس بگیرید
اتمام موجودی

We (2shahr) will add your email address to a special mailing list for this product. Once the product is in stock, you’ll get an email about it automatically, and your email address will be removed from the product’s mailing list.

The data will be visible to some members of our staff. If you’d like to have your personal data removed, send an email to sales@2shahr.net.

If you believe that your personal data has been misused, you have the right to lodge a complaint with a supervisory authority. We’re obliged by EU General Data Protection Regulation to let you know about this right; we don’t actually intend to misuse your data.

افزودن به فهرست دلخواه

زغال اخته - CORNELIAN CHERRY

CORNUS MAS : نام علمی

CORNACEAE - زغال اخته اییان : خانواده

جنوب اروپا (از فرانسه تا اوکراین) و جنوب غرب آسیا : بومی منطقه

European cornel , Cornelian cherry dogwood : نام های دیگر


خاک و تغذیه : خاک های سبک با بافت شنی رسی

دمای ایده آل محیط : نواحی گرم و مرطوب

آبیاری و رطوبت : مرطوب

نور محیط : زیاد


زغال اخته

خصوصیات گیاهشناسی:

زغال اخته گیاهی است با نام علمی Cornus mas که به خانواده Cornaceae تعلق دارد. این گیاه شکل درختچه ای داشته و به فرم های خزاندار و همیشه سبز موجود است. برگ های این گیاه بیضی شکل بوده و حاوی دمبرگ های کوتاه (5 تا 10 میلیمتر) می باشد که به صورت متناوب روی شاخه ها قرار گرفته اند. گل های زغال اخته در اوایل بهار قبل از ظهور برگ ها بر روی گل آذین چتری پدیدار می شوند. همچنین در قاعده گل آذین گوشوارک وجود دارد. در هر گل معمولاً 4 گلبرگ زرد رنگ، 4 کاسبرگ، 4 پرچم و یک مادگی دو برچه ای وجود دارد. مدت گلدهی در این گیاه 10 تا 14 روز بوده و در هر گل آذین به طور متوسط 12 تا 25 گل بوجود می آید. گرده افشانی گل ها توسط حشرات انجام می شود زیرا گل ها قادر به تولید شهد هستند. جوانه های بارور زغال اخته به صورت جانبی روی شاخه یکساله تشکیل می شود. شاخه های یکساله به رنگ زرد مایل به سبز بوده و پوست تنه گیاه به رنگ قهوه ای می باشد. در اواخر فصل رشد رنگ قرمز مایل به ارغوانی در برگ ها پدیدار می شود. گل انگیزی در زغال اخته در اواخر پاییز صورت می گیرد. میوه این گیاه بسته به نوع رقم می تواند زودرس یا دیررس باشد. میوه ها معمولاً به رنگ قرمز تیره بوده و بیضی شکل هستند. میوه در این گیاه از نوع شفت محسوب می شود و منحنی رشد آن از نوع سیگموئید مضاعف می باشد. ریشه در زغال اخته سطحی است.

شرایط محیط رشد:

زغال اخته در اصل بومی مناطق گرم و مرطوب بوده و در طی فصل رشد خود به رطوبت زیاد نیازمند می باشد. این گیاه می تواند در دوره رکود و استراحت تا دمای منفی 15 درجه را تحمل نماید ولی به سرمای دیررس بهاره حساسیت زیادی دارد. علت این امر نیز ظهور گل های این گیاه در اوایل بهار است. از آنجا که گرده افشانی این گیاه توسط زنبور عسل انجام می شود، عواملی مانند بارندگی و وجود هوای ابری محدودکننده بوده و با کاهش فعالیت زنبورها میزان گرده افشانی را نیز کاهش می دهند. ریزش میوه ها در زغال اخته می تواند تحت تأثیر عواملی مانند کمبود آب و خشکی، کمبود عناصر و مواد غذایی و وجود بادهای گرم و خشک انجام شود. خاک های سبک با بافت شنی رسی برای کشت زغال اخته مناسب است. این گیاه به زهکش ضعیف خاک و وجود شرایط غرقابی حساسیت زیادی دارد. شوری و خشکی نیز از عوامل محدودکننده کشت این گیاه هستند زیرا زغال اخته به وجود چنین شرایطی نیز حساس می باشد.

تکثیر:

اگرچه زغال اخته را می توان با روش های خوابانیدن شاخه و یا پیوند نیز تکثیر نمود ولی این روش ها چندان متداول نیستند. بذر آن نیز به دلیل تفرق صفات و ایجاد گیاهانی که شبیه پایه مادری نیستند، استفاده نمی شود. برای ازدیاد از طریق قلمه باید در اواخر بهار قلمه های چوب نرم دارای برگ تهیه شده و با تیمار با مواد ریشه زا و استفاده از سیستم مه پاش ریشه دار شوند. اما متداول ترین روش تکثیر این گیاه جداسازی و کشت پاجوش ها می باشد. برای این هدف در دوره استراحت گیاه، پاجوش ها از پایه مادری جدا می شوند.

برداشت:

میوه زغال اخته نافرازگرا یا غیرکلیماتریک بوده و در اردیبهشت ماه تشکیل می شوند. بعد از گذشت 3 تا 4 سال از کشت، تولید محصول در زغال اخته آغاز می گردد. زمان برداشت محصول در ارقام زودرس و دیررس متفاوت می باشد. برداشت در ارقام دیررس در نیمه دوم مرداد و در ارقام زودرس در خرداد ماه صورت می گیرد. برای ارسال به بازارهای دور دست، میوه زغال اخته کمی سفت برداشت می شود. تغییر رنگ دم میوه به آبی تیره و سهولت جدا شدن میوه از شاخه جزء مهمترین شاخص های برداشت در میوه زغال اخته محسوب می شوند. میانگین عملکرد این گیاه 22 تن در هکتار گزارش شده است.

طبقه‌بندی علمیفرمانرو: گیاهان(طبقه‌بندی‌نشده): گیاهان گلدار(طبقه‌بندی‌نشده): دولپه‌ای‌های نو(طبقه‌بندی‌نشده): آستریدهاراسته: زغال‌اخته‌سانانتیره: زغال‌اخته‌ایانسرده: سیاه توسه(سیاه‌توسه)زیرسرده: Cornusگونه: C. masنام علمیCornus mas

زغالاخته یا زغال (نام علمی: Cornus mas) درختچه بلند یا درخت کوچک برگریز (خزانکننده) از خانوادهٔ گیاهان گلدار دولپهای و تیرهٔ زغالاختهایان است که درخت آن در ایران به بلندی ۸ متر و قطر ۱۵ تا ۱۹ سانتیمتر میرسد. این گیاه بومی غرب آسیا تا جنوب اروپا (ایران، آذربایجان، ارمنستان، آسیای جنوب غربی و اروپای جنوبی) است. میوهٔ آن نیز زغالاخته یا زغال نامیده میشود.

پوست تنه این درخت قهوهای است و برگهایش تخممرغی شکل با انتهایی نوکدار و پشتبرگ کمرنگ است. هر برگ سه تا پنج رگبرگ دارد. گلهای زغالاخته کوچک، زردرنگ و زودرس هستند و در پایان زمستان بر درخت پدیدار میشوند. میوه آن شفت آویزان و بهشکل بیضی کشیده و به رنگ سرخ تیره و به درازای تقریباً ۱۲ میلیمتر میباشد. در ایران این درخت بیشتر در ارسباران و هیر (قزوین) میروید.

میوه زغالاخته ترش مزه است. از میوهٔ رسیدهٔ این گیاه کمپوت و مربا تولید کرده و یا به صورت خشکبار مانند آلبالوی خشک مصرف میشود.

خواص دارویی زغال‌اختهﻃﺒﻖ ﻧﺘﺎیج ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه در یک مطالعه اخیر، ﭼﻨین اﺳﺘﻨﺒﺎط ﻣﻲﺷﻮد کﻪ ﻣﺼﺮف ﻣﻴﻮه ی زﻏﺎل اﺧﺘﻪ دارای آﺛﺎر ﻫﻴﭙﻮﮔﻠﻴﺴﻤﻴک ﺑﻮده اﺳﺖ و ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ ﺳﺒﺐ ﺑﻬﺒﻮد ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺑﺎﻓﺘﻲ ﭘﺎﻧﻜﺮاس در ﺟﺮﻳﺎن ﺑﻴﻤﺎری دﻳﺎﺑﺖ ﮔﺮدد ﻛﻪ ﺷﺎﻳﺪ اﻳﻦ اﺛﺮات ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ وﺟﻮد آﻧﺘﻮﺳﻴﺎﻧﻴﻦ ﻫﺎ و ﺳﺎﻳﺮ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت آﻧﺘﻲ اﻛﺴﻴﺪاﻧﻲ ﻣﻮﺟﻮد در ﻣﻴﻮه ﺑﺎﺷﺪ. خواص دارویی دیگر زغال اخته نیز بصورت گسترده تحت مطالعه قرار گرفته و در مجلات تخصصی گزارش شده است.
لیست علاقه مندیها (0)
لیست مقایسه (0)
سبد من (0)