هشدار کوکی ها در این سایت برای ارائه بهترین تجربه کاربر استفاده می شود. اگر ادامه دهید، فرض می کنیم که شما موافقت میکنید که کوکی ها را از این سایت دریافت کنید. باشه

IPS Empress Direct Color

$83.22
قیمت امتیازی: امتیاز 4161
موجود
+

empress direct color - opaque visual

IPS Empress Direct Color

ماده ی ویژگی بخش در 8 رنگ، جهت ایجاد تغییرات در رنگ ترمیم های
مستقیم و غیر مستقیم و ترمیم های CAD/CAM با قابلیت پوشانندگی بالا
در دندان های تغییر رنگ یافته.
موارد مصرف:
- ایجاد تغییرات در رنگ و ویژگی بخشیدن به ترمیم ها ی م س ت ق ی م و
غیر مستقیم کامپوزیتی
- ماده کمکی برای ساختن ونیرهای مستقیم لیبیال
- پوشش دندان های تغییر رنگ یافته
- ماده Staining برای پوشش اتچمنتهای ایمپلنت
مزایا:
- کاربرد آسان به واسطه ی طراحی ویژه سرنگ
- تیپ بسیار نازک )فقط 4/ 0 میلیمتر( برای کاربرد مستقیم که در نتیجه از هدر
رفتن ماده جلوگیری کرده و از نظر اقتصادی مقرون به صرفه است.
- ایجاد رنگ طبیعی
- قابل استفاده با کلیه مواد ترمیمی
رنگ ها:
سفید، زرد عسلی، اُخر، قهوه ای، بنفش، آبی، خاکستری

Direct Restoratives

PREPARE :
Bond:
Cure :
Fill :
Finish :
Maintain :
لیست علاقه مندیها (0)
لیست مقایسه (0)
سبد من (0)