هشدار کوکی ها در این سایت برای ارائه بهترین تجربه کاربر استفاده می شود. اگر ادامه دهید، فرض می کنیم که شما موافقت میکنید که کوکی ها را از این سایت دریافت کنید. باشه
Dental Brands
آیتمهای با ویدیو
برند
قیمت

$  –  $

  • 82‎$
  • 82‎$

Tooth jewellery

Tooth jewellery

Dentists of today are finding that more and more people who consult them are no longer really patients. They are individuals who desire perfectly aligned, sparkling white teeth, and who may even ask for tooth jewellery. These cosmetic procedures have to be accomplished by professionals with professional products. The dental jewellery Skyce does not need to be pre-treated and is bonded onto the tooth in the same way as an orthodontic bracket. This ensures that the health of teeth is maintained.

Skyce
$82.00
لیست علاقه مندیها (0)
لیست مقایسه (0)
سبد من (0)