هشدار کوکی ها در این سایت برای ارائه بهترین تجربه کاربر استفاده می شود. اگر ادامه دهید، فرض می کنیم که شما موافقت میکنید که کوکی ها را از این سایت دریافت کنید. باشه

SpeedCEM

برای قیمت با ما تماس بگیرید
موجود

سیمان رزینی سلف کیور و سلف ادهیز
بدون نیاز به استفاده از اسید اچ و باندینگ
- مناسب جهت چسباندن روکش ها و بریج های سرامیکی-کامپوزیتی- متال و
سرامیک.
- جهت افزایش استحکام باند استفاده این سمان به همراه پرایمر متال یا سایلن
سرامیکی توصیه می شود.
مراحل کار:
داخل روکش یا بریج سرامیکی به سایلن آغشته شده، صبر می کنیم تا خشک
شود ) 60 ثانیه (.
سپس داخل روکش یا بریج را با سمان پر می کنیم و بر روی دندان قرار می
دهیم.
) در مورد روکش های فلزی یا زیرکنیوم از پرایمر فلز زیرکنیوم استفاده می شود. (

Direct Restoratives

PREPARE :
Bond:
Cure :
Fill :
Finish :
Maintain :
لیست علاقه مندیها (0)
لیست مقایسه (0)
سبد من (0)