هشدار کوکی ها در این سایت برای ارائه بهترین تجربه کاربر استفاده می شود. اگر ادامه دهید، فرض می کنیم که شما موافقت میکنید که کوکی ها را از این سایت دریافت کنید. باشه

Bluephase C8

برای قیمت با ما تماس بگیرید
موجود

The mains-operated Bluephase C8 is on an economical mission: It features a light intensity of
800 mW/cm2 ±10% and short curing times.


The economical purchase price of Bluephase C8 furthermore ensures an outstanding price/performance ratio.

Advantages

  • Polywave LED with halogen-like broadband spectrum from 385 to 515 nm
  • Suitable for all materials
  • Large treatment field due to the rotatable 10-mm light probe
  • Attractive price/performance ratio
  • Three programs for curing close to the pulp and quick polymerization

Direct Restoratives

PREPARE :
Bond:
Cure :
Fill :
Finish :
Maintain :
لیست علاقه مندیها (0)
لیست مقایسه (0)
سبد من (0)