هشدار کوکی ها در این سایت برای ارائه بهترین تجربه کاربر استفاده می شود. اگر ادامه دهید، فرض می کنیم که شما موافقت میکنید که کوکی ها را از این سایت دریافت کنید. باشه

Monobond Plus

برای قیمت با ما تماس بگیرید
موجود

Monobond Plus is the universal primer for the conditioning of all types of restoration surfaces.

The primer enables users to achieve a strong and durable bond to any dental restorative material because it combines three different functional methacrylates – silane methacrylate, phosphoric methacrylate and sulfide methacrylate.

Advantages

  • Suitable for all types of indirect restoration materials (glass and oxide ceramics, metal, composites, fibre-reinforced composite)
  • Universal reaction time of 60 seconds
  • Easy storage (refrigerated storage is unnecessary)

Indications

Universal, single-component bonding agent for all indirect restorative materials (glass and oxide ceramics, metal, composite, fibre-reinforced composite). It generates a sound bond between the restoration and the cementation material.

Direct Restoratives

PREPARE :
Bond:
Cure :
Fill :
Finish :
Maintain :
لیست علاقه مندیها (0)
لیست مقایسه (0)
سبد من (0)