هشدار کوکی ها در این سایت برای ارائه بهترین تجربه کاربر استفاده می شود. اگر ادامه دهید، فرض می کنیم که شما موافقت میکنید که کوکی ها را از این سایت دریافت کنید. باشه

Bluephase

برای قیمت با ما تماس بگیرید
موجود

The battery-operated Bluephase LED unit is on a proven mission: With a light intensity of 1,200 mW/cm2, three proven programs and a rotatable light probe with a diameter of 10 mm, it is the classic among the Bluephase products.

Awards from renowned institutions are a testament to the success and high quality standard of Bluephase.

Advantages

  • Polywave LED with halogen-like broadband spectrum from 385 to 515 nm
  • Suitable for all materials
  • Large treatment field due to 10-mm light probe
  • Click & Cure for battery-independent emergency corded operation
  • Three programs for curing close to the pulp to quick polymerization

Direct Restoratives

PREPARE :
Bond:
Cure :
Fill :
Finish :
Maintain :
لیست علاقه مندیها (0)
لیست مقایسه (0)
سبد من (0)