هشدار کوکی ها در این سایت برای ارائه بهترین تجربه کاربر استفاده می شود. اگر ادامه دهید، فرض می کنیم که شما موافقت میکنید که کوکی ها را از این سایت دریافت کنید. باشه

Ivoclean

$27.00
قیمت امتیازی: امتیاز 1350
موجود
+

خمیر تمیزکننده یونیورسال که منحصرا برای پاک کردن بقایای مواد و به طور
خاص آنهایی که دارای پروتئین هستند، از سطح ترمیم بعد از تست داخل دهانی
طراحی شده است.
موارد مصرف:
- تمیز کننده خارج از دهان سرامیک های ساخته شده و در سطح ترمیم های فلزی

Direct Restoratives

PREPARE :
Bond:
Cure :
Fill :
Finish :
Maintain :
لیست علاقه مندیها (0)
لیست مقایسه (0)
سبد من (0)