هشدار کوکی ها در این سایت برای ارائه بهترین تجربه کاربر استفاده می شود. اگر ادامه دهید، فرض می کنیم که شما موافقت میکنید که کوکی ها را از این سایت دریافت کنید. باشه

Bluephase Meter

برای قیمت با ما تماس بگیرید
موجود

The Bluephase meter is with a unique measuring principle is used to determine the light intensity of LED lights.

The Bluephase Meter is ideal for checking the light intensity of all LED lights with a circular light emission window. It impresses users with an innovative measuring principle: In contrast to conventional radiometers, this instrument takes the radiating surface into account. Therefore, it is possible to accurately determine the actually available light intensity for the first time.

The intelligent line sensor of Bluephase Meter determines both the emitted power and the diameter of the light emission window. Based on these data, an integrated micro-processor then precisely calculates the available light intensity.

The measuring process is very easy for the user. The light probe is positioned exactly on the line sensor by means of the centering gauge and the curing light is switched on. The intensity is shown on the digital display.

Advantages

  • Unique measuring principle to precisely determine the light intensity
  • Digital display
  • Ergonomic and modern design
  • 3-year warranty

Direct Restoratives

PREPARE :
Bond:
Cure :
Fill :
Finish :
Maintain :
لیست علاقه مندیها (0)
لیست مقایسه (0)
سبد من (0)