هشدار کوکی ها در این سایت برای ارائه بهترین تجربه کاربر استفاده می شود. اگر ادامه دهید، فرض می کنیم که شما موافقت میکنید که کوکی ها را از این سایت دریافت کنید. باشه

OptraFine

$142.00
قیمت امتیازی: امتیاز 7100
موجود
+

OptraFine is a high-performance diamond polishing system for ceramic restorations, combining high efficiency with long-lasting pleasing polishing results.


OptraFine is a highly effective diamond polishing system suitable for all types of ceramic materials, e.g. all-ceramic restorations made of IPS Empress CAD and IPS e.max CAD or IPS InLine metal-ceramics.

OptraFine leaves nothing to be desired in terms of low surface roughness and esthetic, high-gloss finish. Unlike other polishing systems, the high-quality OptraFine polishers can be re-used up to 10 times.

The dimensionally stable silicone polishers for finishing and polishing restorations are available in “flame”, “cup” and “disc” shapes. Final high-gloss polishing is carried out in conjunction with diamond paste and a nylon brush.

Advantages

  • Low surface roughness thanks to a high diamond concentration
  • Excellent high gloss thanks to a polishing paste with diamond particles
  • Reusable

Direct Restoratives

PREPARE :
Bond:
Cure :
Fill :
Finish :
Maintain :
لیست علاقه مندیها (0)
لیست مقایسه (0)
سبد من (0)