هشدار کوکی ها در این سایت برای ارائه بهترین تجربه کاربر استفاده می شود. اگر ادامه دهید، فرض می کنیم که شما موافقت میکنید که کوکی ها را از این سایت دریافت کنید. باشه

OptraStick

$30.00
قیمت امتیازی: امتیاز 1500
موجود
+
OptraStick visual

OptraStick

وسیله ای جهت جابجایی با سرچسبناک. این وسیله با شما این امکان را می دهد
تا ترمیم ها و موارد کوچک را به آسانی برداشته، جابجا کرد، روی آن کار کنید
و یا جایگذاری نمایید.
موارد مصرف:
- مناسب جهت جابجایی اینله، آنله، کراون و بریج ساخته شده از هر نوع
محصولی جهت شستشو، پوار هوا، سایلن و باند زدن و یا جایگذاری
مزایا:
- برداشتن ساده
- دقت در انجام کار
- ایمنی در جابجایی

DSC_3397

DSC_3404

Direct Restoratives

PREPARE :
Bond:
Cure :
Fill :
Finish :
Maintain :
لیست علاقه مندیها (0)
لیست مقایسه (0)
سبد من (0)