هشدار کوکی ها در این سایت برای ارائه بهترین تجربه کاربر استفاده می شود. اگر ادامه دهید، فرض می کنیم که شما موافقت میکنید که کوکی ها را از این سایت دریافت کنید. باشه
Dental Brands
آیتمهای با ویدیو
برند
قیمت

$  –  $

  • 41‎$
  • 41‎$

IPS Empress System Dentists

IPS Empress has evolved into the "gold standard" for both dental professionals and patients. The leucite-reinforced glass-ceramic provides high esthetics and accuracy of fit.

The press ceramic IPS Empress Esthetic and the new ceramic blocks IPS Empress CAD are based on the same material composition. The two products demonstrate exceptional light-optical properties and strength values of 160 MPa. The highly esthetic all-ceramic single-tooth restorations, such as inlays, onlays, crowns and veneers blend in seamlessly with the surrounding dentition.

$41.00
لیست علاقه مندیها (0)
لیست مقایسه (0)
سبد من (0)