هشدار کوکی ها در این سایت برای ارائه بهترین تجربه کاربر استفاده می شود. اگر ادامه دهید، فرض می کنیم که شما موافقت میکنید که کوکی ها را از این سایت دریافت کنید. باشه

Syntac

برای قیمت با ما تماس بگیرید
موجود

Syntac is the classic bonding agent for a sound chemical bond between composite material and tooth structure.

Advantages

  • Clinically proven for more than 20 years
  • Reduction of postoperative sensitivities
  • High bond strength to tooth structure and excellent marginal quality
  • Universal indications – for direct and indirect restorations

Indications

  • Direct composite and compomer restorations in anterior and posterior teeth
  • Adhesive luting of indirect composite and ceramic restorations

Direct Restoratives

PREPARE :
Bond:
Cure :
Fill :
Finish :
Maintain :
لیست علاقه مندیها (0)
لیست مقایسه (0)
سبد من (0)