هشدار کوکی ها در این سایت برای ارائه بهترین تجربه کاربر استفاده می شود. اگر ادامه دهید، فرض می کنیم که شما موافقت میکنید که کوکی ها را از این سایت دریافت کنید. باشه

Heliobond

$54.00
قیمت امتیازی: امتیاز 2700
موجود
+

باندینگی لایت کیور و یک مرحله ای برای اتصال مینای اچ شده به مواد ترمیمی
موارد مصرف:
- باند مینا
- به همراه Syntac قابل استفاده به عنوان باندینگ برای عاج
- چسباندن نگین های تزئینی دندان ) مانند ) Skyce
- سیل کردن ترنسپرنت ) غیرقابل رویت ( فیشورها و ترمیم ها
- ایجاد باندینگ برای اصلاح شکستگی های ترمیم های کامپوزیت، روکش ها
و بریج ها
مزایا:
- برقراری سیل مناسب بین دندان و کامپوزیت
- ژل اسید فسفریک) 37 %( برای اچ کردن انامل و نرم کردن دنتین.
موارد مصرف:
در تکنیک total- etch با ادهزیو، کامپوزیت، مواد luting و فیشور
سیلانت ها.

Direct Restoratives

PREPARE :
Bond:
Cure :
Fill :
Finish :
Maintain :
لیست علاقه مندیها (0)
لیست مقایسه (0)
سبد من (0)