هشدار کوکی ها در این سایت برای ارائه بهترین تجربه کاربر استفاده می شود. اگر ادامه دهید، فرض می کنیم که شما موافقت میکنید که کوکی ها را از این سایت دریافت کنید. باشه

AdheSE

برای قیمت با ما تماس بگیرید
موجود

AdheSE is a light-curing, self-etching two-component adhesive system for enamel and dentin bonding.

Advantages

  • Time-saving application: no need for etching
  • Economical: A single unit of material is sufficient for approx. 150 applications
  • Easy handling due to colour-coded bottles and application wells
  • Very high bond strengths
  • Tolerant of varying conditions on dentin surfaces
  • No refrigeration required

Indications

  • Direct light-cured composite and compomer restorations
  • After light-curing of the AdheSE bonding agent, the adhesive is suitable for core build-ups with dual or self-curing composites (e.g. Multicore)

Direct Restoratives

PREPARE :
Bond:
Cure :
Fill :
Finish :
Maintain :
لیست علاقه مندیها (0)
لیست مقایسه (0)
سبد من (0)