هشدار کوکی ها در این سایت برای ارائه بهترین تجربه کاربر استفاده می شود. اگر ادامه دهید، فرض می کنیم که شما موافقت میکنید که کوکی ها را از این سایت دریافت کنید. باشه

Email Preparator blue

برای قیمت با ما تماس بگیرید
موجود

37% phosphoric acid in a liquid delivery form.

Advantages

  • Micro-interlocking of Heliobond bonding agent with the etched enamel
  • The material flows well into the fissures due to the low viscosity
  • Reliable retention of the sealant, composite and the seated restoration

Indications

  • Enamel etching and dentin conditioning for sealants, composite restorations and for the adhesive cementation of restorations

Direct Restoratives

PREPARE :
Bond:
Cure :
Fill :
Finish :
Maintain :
لیست علاقه مندیها (0)
لیست مقایسه (0)
سبد من (0)