Warning Cookies are used on this site to provide the best user experience. If you continue, we assume that you agree to receive cookies from this site. OK

برگ مسی پاکوتاه - DWARF COPPERLEAF

Contact us for a price
Out of stock

برگ مسی پاکوتاه - DWARF COPPERLEAF

ALTERNANTHERA SESSILIS : نام علمی

AMARANTHACEAE - تاج خروس : خانواده

آمریکای جنوبی و مرکزی، جنوب شرق آسیا : بومی منطقه

sessile joyweed ، creeping chaffweed ، khaki weed : نام های دیگر


خاک و تغذیه : خاک های لومی و قلیایی

دمای ایده آل محیط : نواحی گرمسیری و نیمه گرمسیری

آبیاری و رطوبت : خیلی مرطوب

نور محیط : کم


برگ مسی پاکوتاه

دانستنی های علمی:

گیاه برگ مسی پاکوتاه یکی از گیاهان آبدوست از خانواده تاج خروس می باشد. از این گیاه به دلیل آبدوست بودن معمولاً در آکواریوم ها استفاده می شود.

این گیاه در نواحی گرمسیری و نیمه گرمسیری جهان می روید. به نظر می رسد که تولید اصلی آن در جنوب ایالات متحده و نواحی آمریکای مرکزی و جنوبی باشد.

برگ های این گیاه به عنوان سبزی خوراکی استفاده می شوند. ساقه های جوان و برگ ها معمولاً در جنوب شرقی آسیا به مصرف خوراکی می رسند. در برخی موارد نیز از آن در تهیه غذاها یا به عنوان گیاهی دارویی استفاده می شود.

این گونه گیاهی در بخش هایی از جنوب ایالات متحده آمریکا به صورت خودرو رشد می کند. این گیاه معمولاً (نه همیشه) در نواحی مرطوب یافت می شود.

خصوصیات گیاهشناسی:

گیاه برگ مسی پاکوتاه، گیاهی علفی و چندساله با ساقه های خوابیده روی زمین (به ندرت بالارونده) است.

برگ ها واژتخم مرغی تا بیضوی پهن و گاهی خطی و کشیده و نیزه ای شکل دیده می شوند. این برگ ها حدود 1 تا 15 سانتیمتر طول و 0.3 تا 3 سانتیمتر پهنا دارند. برگ ها بدون کرک یا دارای کرک های پراکنده و نیز دارای دمبرگی به طول 1 تا 5 میلیمتر هستند.

گل ها بدون دمگل، براکته ای، به رنگ سفید براق، به طول 0.7 تا 1.5 میلیمتر و بدون کرک بوده و دارای کاسه ی گل برابر به طول 2.5 تا 3 میلیمتر و پنج پرچم می باشند. در گونه های خودرو، گل ها معمولاً از دسامبر تا مارس ظاهر می شوند.

گل ها خود گرده افشان بوده و میوه توسط باد یا آب پراکنده می شوند.

این گیاه در برخی موارد با گیاه Aerva lanata که از همین خانواده (تاج خروس) است، به دلیل شکل ظاهری مشابه ممکن است اشتباه گرفته شود.

شرایط محیط رشد:

این گیاه معمولاً در نواحی گرمسیری و نیمه گرمسیری جهان و در نقاط سایه دار می روید.

خاک های عمیق و زمین های باید را برای رشد ترجیح می دهد. همچنین در اطراف جاده ها، معابر، کانال های آب، نهرها، کانال های زهکشی و زمین های آیش می روید.

همچنین در زمین های برنج، ذرت، سورگم، کتان، ارزن، کاساوا و تنباکو نیز مشاهده می شود.

این گیاه در ارتفاعات کم تا متوسط ( از صفر تا 2650 متر بالاتر از سطح دریا) یافت می شود.

معمولاً خاک های لومی، قلیایی، دارای کمی کلسیم و غنی از نیتروژن را می پسندد.

کاربردها:

برگ های این گیاه به عنوان سبزی خوراکی استفاده می شوند. ساقه های جوان و برگ ها معمولاً در جنوب شرقی آسیا به مصرف خوراکی می رسند. در برخی موارد نیز از آن در تهیه غذاها یا به عنوان گیاهی دارویی استفاده می شود.

دم کرده ی این گیاه برای کاهش اسهال و اسهال های خونی و نیز به عنوان تب بر مورد استفاده قرار می گیرد.

آفات و بیماری ها:

این گیاه میزبان نماتدهای ریشه خوار، Meloidogyne incognita و Pratylenchus coffeae می باشد.

Rhizoecus kondonis که به ریشه ی مرکبات حمله می کند نیز بر روی این گیاه در چین گزارش شده است.

تکثیر:

تکثیر این گیاه از طریق کشت و یا پراکنش بذرهای آن صورت می گیرد. این بذرها توسط باد یا آب پراکنده می شوند.

My Wishlist (0)
Compare list (0)
My Cart (0)