Warning Cookies are used on this site to provide the best user experience. If you continue, we assume that you agree to receive cookies from this site. OK

آمبروسیا معمولی - COMMON RAGWEED

Contact us for a price
Out of stock

آمبروسیا معمولی - COMMON RAGWEED

AMBROSIA ARTEMISIIFOLIA : نام علمی

ASTERACEAE - کاسنی : خانواده

شمال آمریکا : بومی منطقه

annual ragweed ، stammerwort ، tassel weed ، American wormwood ، bitterweed ، blackweed ، carrot weed ، Roman wormwood ، stickweed : نام های دیگر


خاک و تغذیه : رشد در اکثر خاک ها

دمای ایده آل محیط : نواحی گرم و نیمه گرم

آبیاری و رطوبت : کمی مرطوب

نور محیط : زیاد


آمبروسیا معمولی

دانستنی های علمی:

"آمبروسیا" گیاهی از خانواده کاسنی و بومی شمال آمریکا است. نام گونه ی این گیاه (A. artemisiifolia) به دلیل برگ های همانند آرتمیزیا به آن داده شده است.

این گیاه در برخی کشورهای اروپایی و همچنین در ژاپن به عنوان یک علف هرز شناخته می شود.

آمبروسیای معمولی یکی از گیاهان رقابتی مهم است که ممکن است سبب کاهش بیش از 30 درصد محصول سویا در مزرعه گردد. برای کنترل آن می توان از مدیریت صحیح مزرعه و یا علفکش ها استفاده کرد.

یکی از فواید این گیاه این است که عناصر سنگین را در خاک کاهش می دهد.

خصوصیات گیاهشناسی:

آمبروسیا گیاهی علفی، یکساله و با عادت رشد عمودی است که تا حدود 2 متر طول نیز رشد می کند. برگ ها در طول مراحل اولیه رشد بصورت رُزت می باشند.

برگ ها دارای تقسیمات زیاد و عمیق همانند سرخس می باشند. آرایش برگ ها متقابل تا متناوب بوده و 1 تا 16 سانتیمتر طول و 1 تا 7 سانتیمتر عرض دارند. همه برگ ها بخصوص در قسمت های پایینی دارای کرک های بلند یا کوتاه و زبر یا نرم هستند.

گل های نر و ماده به صورت مجزا روی گیاهان جدا قرار دارند. گل های نر به صورت خوشه ای (بیش از 20 سانتیمتر طول) در انتهای شاخه ها ظاهر می شوند و به رنگ سبز کمرنگ یا مایل به زرد دیده می شوند. ولی گل های ماده به صورت نامشخص و در انشعابات برگ ها پدیدار می گردند.

گلدهی این گیاه معمولاً در طول تابستان، پاییز و یا اوایل زمستان رخ می دهد.

ساقه ها به شکل استوانه ای و به رنگ قرمز یا سبز مایل به قهوه ای هستند. این ساقه ها دارای تعداد زیادی کرک ها نرم تا زبر می باشند.

میوه ها کوچک، فندقه و به رنگ قهوه ای یا مایل به مشکی هستند. هر میوه حاوی یک بذر می باشد. این میوه ها زمان بلوغشان سخت و چوبی می گردند.

شرایط محیط رشد:

این گونه های گیاهی معمولاً در نواحی با آب و هوای گرم و نیمه گرم یافت می شوند.

تکثیر:

تکثیر این گیاه توسط کشت بذرهای آن صورت می گیرد. این بذرها به وسیله حیوانات، آب، انتقال خاک و یا در مخلوط با بذر محصولات باغبانی پراکنده می شوند.

هشدار:

دانه های گرده این گیاه برای برخی افراد ممکن است ایجاد حساسیت نماید.

My Wishlist (0)
Compare list (0)
My Cart (0)