Warning Cookies are used on this site to provide the best user experience. If you continue, we assume that you agree to receive cookies from this site. OK

پاسیفلورا جیبرتی - PASSIFLORA GIBERTII

Contact us for a price
Out of stock

پاسیفلورا جیبرتی - PASSIFLORA GIBERTII

PASSIFLORA GIBERTII : نام علمی

PASSIFLORACEAE - گل ساعتی : خانواده

آمریکای جنوبی : بومی منطقه

- : نام های دیگر


خاک و تغذیه : خاک های دارای رطوبت کافی

دمای ایده آل محیط : نواحی گرمسیری و نیمه گرمسیری

آبیاری و رطوبت : مرطوب

نور محیط : زیاد


پاسیفلورا جیبرتی

خصوصیات گیاهشناسی:

گیاه "پاسیفلورا جیبرتی" یکی از گیاهان زینتی سریع الرشد و رونده و دارای میوه های خوراکی است. گل های این گیاه به عنوان زینتی کاربرد دارند. گیاهی با شاخه های رونده ی سریع الرشد است که این شاخه ها می توانند تا 27 فوت ارتفاع نیز داشته باشند. برگ ها دارای سه لوب (در برخی موارد دارای پنج لوب) هستند که می توانند تا حدود چند اینچ طول داشته باشند. شاخه های رونده ممکن است روی علفزارها و چمن ها بخزند و رشد کنند و یا اینکه به صورت بالارونده روی درختان یا دیوارها رشد کنند. گلدهی این گیاهان معمولاً در ماه های گرم سال به آسانی صورت می گیرد. این گل ها معطر و زیبا می باشند. میوه ها پس از اتمام گلدهی تشکیل می شوند. میوه های رسیده ی این گیاهان به رنگ زرد تا نارنجی دیده می شوند و خوراکی می باشند. ولی برخی از گزارشات حاکی از این است که میوه های نارس این گیاهان سمی می باشند.

شرایط محیط رشد:

این گونه از گل ساعتی در ماه های گرم سال شروع به گلدهی می کند. و مخصوص نواحی نیمه گرمسیری و همچنین ارتفاعات نواحی گرمسیری می باشند. نسبت به دماهای حدود 32 درجه فارنهایت مقاوم است. این گیاه در شرایط آفتاب کامل یا به همراه کمی سایه ی پراکنده رشد خواهد کرد. ساقه های رونده ی آن به آبیاری منظم به خصوص در طول فصل رشد نیاز دارند. در صورت لزوم می توان شاخه های رونده ی این گیاهان را هرس نمود، در این صورت شاخه های ثانویه به راحتی تولید جوانه ی رویشی جدید خواهند کرد. این گونه از پاسیفلورا معمولاً مانند سایر گونه های گل ساعتی کشت و کار مرسومی ندارد. در گستره ی وسیعی از خاک های به خوبی آبیاری شده می رویند. گونه های مختلف جنس گل ساعتی، در صورت کشت در خاک های دارای مواد غذایی متوسط و کافی، گل و میوه ی بیشتر و بهتری تولید می کنند.

پاسیفلورا جیبرتی بومی آمریکای جنوبی، از آرژانتین تا پاراگوئه و برزیل می باشد.

تکثیر:

تکثیر این گیاهان از طریق کشت بذرها صورت می گیرد. بذور این گیاهان نیاز به پیش تیمار غوطه وری در آب، قبل از کشت دارند. این بذرها برای جوانه زنی همچنین به دمای 75 تا 85 درجه فارنهایت دارند. دوره ی جوانه زنی بذور این گیاهان نامنظم بوده و از چندین هفته تا چند ماه نیز طول می کشد.

یکی دیگر از روش های ازدیاد این گیاهان استفاده از قلمه های ریشه می باشد.

My Wishlist (0)
Compare list (0)
My Cart (0)