Warning Cookies are used on this site to provide the best user experience. If you continue, we assume that you agree to receive cookies from this site. OK

آرمریا - SEA PINK

Contact us for a price
Out of stock

آرمریا - SEA PINK

ARMERIA MARITIMA : نام علمی

PLUMBAGINACEAE - پلامباگیناسه : خانواده

انگلیس، مناطق کوهستانی و ساحلی نیمکره شمالی : بومی منطقه

عود قرمز،چمن هلندی ، sea thrift,cliff rose,cushion pink,ladys cushion,marsh daisy,sea grass : نام های دیگر


خاک و تغذیه : خاک شنی، ماسه ای، لومی ، خوب زهکشی شده

دمای ایده آل محیط : دمای بین -3 تا 16 درجه

آبیاری و رطوبت : کمی مرطوب

نور محیط : زیاد


آرمریا

آرمریا (Armeria maritima) گیاهی پوششی و همیشه سبز از خانواده پلامباگیناسه (plumbaginaceae) میباشد و بومی انگلیس و مناطق کوهستانی و ساحلی نیمکره شمالی میباشد.

آرمریا دارای گلهای زیبا و معطر میباشد و مناسب برای کاشت در باغها، باغهای صخره ای، مناطق ساحلی و مرزبندی میباشد.

این گل امروزه به عنوان گل شاخه ای در سراسر کشورهای دنیا توزیع میشود.

نامهای دیگر این گیاه در کشور ما عبارتند از : عود قرمز و چمن هلندی.

گیاه آرمریا، گیاهی چندساله و همیشه سبز میباشد که ارتفاعی بین 10 تا 50 سانتیمتر دارد و گستردگی آن نیز بین 10 تا 50 سانتیمتر میباشد.

این گیاه به سرعت پراکنده میشود و بین 5 تا 10 سال زمان نیاز است تا به رشد نهایی خود برسد.

آرمریا به دلیل متراکم بودن برگها، گیاهی پوششی محسوب میشود.( مانن چمن)

برگها نیزه ای شکل بوده ، به رنگ سبز تیره هستند و بین 2 تا 15 سانتیمتر طول دارند.

گل ها به صورت خوشه هایی کروی هستند و در بهار شکوفا میشوند.

هر گل دارای 5 گلبرگ میباشد .

قطر هر گل 8 میلی متر است.

این گلها معطر بوده و حشرات زیادی را به سمت خود جذب میکنند و به رنگهای صورتی، ارغوانی،بنفش و سفید دیده میشوند.( بیشتر گل های این گیاه به رنگ صورتی میباشند.)

گرده افشانی توسط حشرات صورت میگیرد.

شرایط نگهداری گیاه آرمریا:

این گیاه مقاوم است و شرایط نگهداری بسیار ساده ای دارد.

خاک: خاک شنی ، ماسه ای ، لومی، مرطوب و خوب زهکشی شده.

این گیاه در خاکهای شور ، خشک و نابارور نیز رشد میکند.

آبیاری : به ابیاری کم نیاز دارد.

آرمریا در برابر خشکی مقاوم است .

نور: آفتاب کامل.

این گیاه در سایه از بین خواهد رفت.

دما: دمای بین -3 تا 16 درجه برای رشد این گیاه مناسب است.

هرس: بعد از پایان گلدهی ، همه ساقه ها را از انتها حذف کنید.

( برای رشد بهتر گیاه)

کوددهی: بهتر است 2 بار در سال صورت پذیرد.

آرمریا گیاهی مقاوم است و حشره یا بیماری خاصی آن را تهدید نمیکند.

تکثیر: تکثیر این گیاه به 3 روش امکان پذیر است:

1- کاشت بذر: در پاییز صورت می گیرد.

2-تقسیم: در پاییز و یا بهار صورت می گیرد.

3- قلمه زدن: در تابستان صورت میگیرد.

کاشت بذر از سایر روش ها ساده تر است.

My Wishlist (0)
Compare list (0)
My Cart (0)