Warning Cookies are used on this site to provide the best user experience. If you continue, we assume that you agree to receive cookies from this site. OK

استروسیلیندرو پونتیا پاچیپوس - AUSTROCYLINDROPUNTIA

Contact us for a price
Out of stock

استروسیلیندرو پونتیا پاچیپوس - AUSTROCYLINDROPUNTIA

AUSTROCYLINDROPUNTIA PACHYPUS : نام علمی

CACTACEAE - کاکتوس : خانواده

پرو : بومی منطقه

Opuntia pachypus, Cylindropuntia pachypus, Maihueniopsis pachypus : نام های دیگر

خاک و تغذیه: معمولی یا شنی و رسی

دمای ایده آل محیط: 25 درجه سانتیگراد

آبیاری و رطوبت: کمی خشک

نور محیط: زیاد

استروسیلیندرو پونتیا پاچیپوس

استروسیلیندرو پونتیا پاچیپوس از جنس Austrocylindropuntia در خانواده Cactaceae از گونه های گلدار متعلق به خانواده کاکتوس است که در لیما در کشور پرو یافت می شود

کاکتوسی به شکل ستونی با رشد آهسته و ارتفاع آن به 1 متر می رسد با 8 سانتی متر قطر.دارای گل قرمز رنگ با 1/7 سانتی متر قطر و دارای خارهای فراوان.

در مورد تکثیر ان باید گفت که دانه ها به ندرت در دسترس است و جوانه زنی بسیار دشوار است و ایجاد ریشه بسیار آهسته صورت می گیرد بهترین روش برای تکثیر پیوند زدن است

این کاکتوس به دلیل داشتن خارهای بسیار هنگام حمل و نقل باید دقت شود

My Wishlist (0)
Compare list (0)
My Cart (0)