هشدار کوکی ها در این سایت برای ارائه بهترین تجربه کاربر استفاده می شود. اگر ادامه دهید، فرض می کنیم که شما موافقت میکنید که کوکی ها را از این سایت دریافت کنید. باشه

Swingline® Optima® 20 Electric Stapler

FREE US shipping over $100!Orders within next 2 days will be shipped on Monday

$100.76
(با مالیات)
قیمت امتیازی: امتیاز 5038
K0174R9CUN
موجود
+

 

Swingline® Optima® 20 Electric Stapler

Quiet, space-saving desktop electric stapler is packed with user-friendly features including intuitive user control that helps provide accurate staple placement.

  • Jam free stapling guaranteed when using S.F.® 4® or Optima™ Premium Staples
  • Durable construction to withstand everyday use
  • Convenient, built-in detachable staple remover & LED light to indicates low staple count
  • Manual or automatic operation, with both plug-in and battery power options
  • 20 sheet stapling capacity
  • Limited 5-year warranty & 100% Performance Guarantee

 

لیست علاقه مندیها (0)
لیست مقایسه (0)
سبد من (0)