هشدار کوکی ها در این سایت برای ارائه بهترین تجربه کاربر استفاده می شود. اگر ادامه دهید، فرض می کنیم که شما موافقت میکنید که کوکی ها را از این سایت دریافت کنید. باشه

GBC® Smart-View® 3-Ring Report Cover

FREE US shipping over $100!Orders within next 2 days will be shipped on Monday

$6.80
(با مالیات)
قیمت امتیازی: امتیاز 340
N0182YV5QV
موجود
+

Clear front cover folds back and keeps title sheet intact by securing it inside cover edge. Interior 3-ring design holds 3-hole punched report pages.

 

  • Durable polypropylene material
  • Rings hold up to 40 3-hole punched sheets
  • Soft, rounded spine and textured cover
  • Large back pocket with business card holder
  • Black

لیست علاقه مندیها (0)
لیست مقایسه (0)
سبد من (0)