Varning Cookies are used on this site to provide the best user experience. If you continue, we assume that you agree to receive cookies from this site. OK

اجرایی خیابانی و بسیار زیبا از ترانهی "بازگشته" دلکش

صدای زیبا، پر حجم و وسیع این خواننده زیبایی این اجرا را دوچندان کرده است

Bazgashteh Delkash [Hämta]

Bazgashteh Delkash

اجرایی خیابانی و بسیار زیبا از ترانهی "بازگشته" دلکش

صدای زیبا، پر حجم و وسیع این خواننده زیبایی این اجرا را دوچندان کرده است.

متن ترانهی "بازگشته"

امید جانم ز سفر بازآمد
شکر دهانم ز سفر بازامد
عزیز آن که بی خبر
به ناگهان رود سحر
چو ندارد دیگر دلبندی
به لبش ننشیند لبخندی
چو غنچه ی سپیده دم
شکفته شد لبم ز هم
که شنیدم یارم بازآمد
ز سفر غمخوارم بازآمد

همچنان ، که عاقبت
پس از همه شب بدمد سحر ، ناگهان
نگارِ من ، چنان مهِ نو آمد از سفر

همچنان ، که عاقبت
پس از همه شب بدمد سحر ، ناگهان
نگارِ من ، چنان مِه نو آمد از سفر

من هم ، پس از آن دوری
بعد از ، غم مهجوری
یک شاخه ی گل ،
بُردم به برش
یک شاخه ی گل ،
بُردم به برش

دیدم ، که نگارِ من
سرخوش ، ز کنار من
بگذشت و به بر
یارِ دگرش
بگذشت و به بر
یارِ دگرش

وای از آن گلی که دست من بود
خموش و یک جهان سخن بود
خموش و یک جهان سخن بود
گل ، که شهره شد به بی وفایی
زِ دیدن چنین جدایی

از غصّه ی پاره پیرُهَن بود
از غصّه ی پاره پیرُهَن بود

My Wishlist (0)
Compare list (0)
My Cart (0)