هشدار کوکی ها در این سایت برای ارائه بهترین تجربه کاربر استفاده می شود. اگر ادامه دهید، فرض می کنیم که شما موافقت میکنید که کوکی ها را از این سایت دریافت کنید. باشه
Clea & Kim - Balkan Bachata   (Listened times : 20)

Clea & Kim - Balkan Bachata [دانلود]

Clea & Kim - Balkan Bachata

La la la, la la la, la la (Bachata)
La la la, la la la, la laEverybody wants and likes the party
Everybody wants to be someone
Nobody ever tried to rock it
They stopped when they were bornGirls just want to find the real love
Guys just want to get a bone
You just want to have my number
But I wanna take you home(Bachata)
(Bachata)
Everybody wants to do (Bachata)
It's hot cause you play (Bachata)
Spank me baby (Bachata)Uhh what a boy (Bachata), ride me tonight
Uhh what a boy (Bachata)(la la la, la la la, la la)
Uhh what a boy (Bachata), kiss me tonight
Uhh what a boy (la la la, la la la, la la)Everybody wants to do the bachata
Everybody wants to get on down
Nobody wants to pay my duty
Nobody wants to hit theOh no no no here we go go
To a place that they don't know know
Oh no no no no no no
Baby here we here we go
SingUhh what a boy (Bachata), ride me tonight
Uhh what a boy (Bachata)(la la la, la la la, la la)
Uhh what a boy (Bachata), kiss me tonight
Uhh what a boy (Bachata)(la la la, la la la, la la)ha ha ha (Bachata)
ha ha ha (Bachata)
Ladies singUhh what a boy (Bachata), ride me tonight
Uhh what a boy (Bachata)(la la la, la la la, la la)
Uhh what a boy (Bachata), kiss me tonight
Uhh what a boy (Bachata)(la la la, la la la, la la)Hit me, hit me

لیست علاقه مندیها (0)
لیست مقایسه (0)
سبد من (0)