هشدار کوکی ها در این سایت برای ارائه بهترین تجربه کاربر استفاده می شود. اگر ادامه دهید، فرض می کنیم که شما موافقت میکنید که کوکی ها را از این سایت دریافت کنید. باشه

Sargashteh [دانلود]

Mohammadreza Moghadam- Sargashteh [دانلود]

Mohammadreza Moghadam- Sargashteh

تو ای پری کجایی یا سرگشته ترانه مشهور و ماندگاری است با شعر هوشنگ ابتهاج و آهنگسازی همایون خرم در دستگاه همایون. نخستین بار با صدای حسین قوامی اجرا شد

شبی که آوای نی تو شنیدم

چو آهوی تشنه پی تو دویدم

دوان دوان تا لب چشمه رسیدم
نشانی از نی و نغمه ندیدم

«تو ای پری کجایی
که رخ نمینمایی

از آن بهشت پنهان
دری نمیگشایی»

***موزیک***

من همه جا پی تو گشتهام
از مه و مهر نشان گرفتهام

بوی تو را ز گل شنیدهام
دامن گل از آن گرفته ام

«تو ای پری کجایی
که رخ نمینمایی

از آن بهشت پنهان
دری نمیگشایی»

***موزیک***

دل من سرگشتهی تو
نفسم آغشتهی تو

به باغ رویاها چو گلت بویم
در آب و آیینه چو مهت جویم

«تو ای پری کجایی»

در این شب یلدا ز پیت پویم
به خواب و بیداری سخنت گویم

«تو ای پری کجایی»

***موزیک***

مه و ستاره درد من میدانند
که همچو من پی تو سرگردانند

شبی کنار چشمه پیدا شو
میان اشک من چو گل وا شو

«تو ای پری کجایی
که رخ نمینمایی

از آن بهشت پنهان
دری نمیگشایی»

لیست علاقه مندیها (0)
لیست مقایسه (0)
سبد من (0)