هشدار کوکی ها در این سایت برای ارائه بهترین تجربه کاربر استفاده می شود. اگر ادامه دهید، فرض می کنیم که شما موافقت میکنید که کوکی ها را از این سایت دریافت کنید. باشه
Cat Power - Cherokee(Remix)  (Listened times : 61)
Cat Power - Cherokee  (Listened times : 10)

Cat Power - Cherokee(Remix) [دانلود]

Cat Power - Cherokee [دانلود]

Cat Power - Cherokee(Remix)

"Cherokee"

Never knew love like this
The wind, the moon, the earth, the sky
Sky so high
Never knew pain like this
Everything die, then die
Never knew love like this
The sun, the sea, you and I (you and I)
Never knew pain, never knew shame
Now I know why

Bury me, marry me to the sky
Marry, marry me to the sky
If I die before my time
Bury me upside down
Cherokee, kissing me
When I’m on my way down
If I die before my time
Bury me upside down
Cherokee, kissing me
When I’m, I’m going down

Never knew love like this
The wind, the moon, the earth, the sky
Sky so high
Never knew pain like this
Everything die, then die
Never knew love like this
The sun, the sea, you and I (you and I)
Never knew pain, never knew shame
Now I know why

Bury me, marry me to the sky
Marry, marry me to the sky
If I die before my time
Bury me upside down
Cherokee, kissing me
When I’m on my way down
If I die before my time
Bury me upside down
Cherokee, kissing me
When I’m going down
If I die before my time
Bury me upside down, down
Cherokee, kissing me
When I’m on my way down

لیست علاقه مندیها (0)
لیست مقایسه (0)
سبد من (0)