هشدار کوکی ها در این سایت برای ارائه بهترین تجربه کاربر استفاده می شود. اگر ادامه دهید، فرض می کنیم که شما موافقت میکنید که کوکی ها را از این سایت دریافت کنید. باشه

Feeding the Monkies At Ma Maison (Zappa)

FREE US shipping over $100!Orders within next 2 days will be shipped on Monday

$17.00
(با مالیات)
قیمت امتیازی: امتیاز 850
I0196BBF6I
موجود
+

 

Official Release #90 

Released: 22 September 2011

Label: Zappa Records 

Catalog Number: ZR 20012

Produced/Composed/Arranged by Frank Zappa

CD Compilation by Gail Zappa & Joe Travers

Tracklisting:

 

01. Feeding The Monkies at Ma Maison 20:12

02. Buffalo Voice 11:34

03. Secular Humaism 6:37

04. Worms From Hell 5:31

05. Samba Funk 11:29

 

لیست علاقه مندیها (0)
لیست مقایسه (0)
سبد من (0)