هشدار کوکی ها در این سایت برای ارائه بهترین تجربه کاربر استفاده می شود. اگر ادامه دهید، فرض می کنیم که شما موافقت میکنید که کوکی ها را از این سایت دریافت کنید. باشه

Beethoven Piano Concertos Nos. 1 & 2

FREE US shipping over $100!Orders within next 2 days will be shipped on Monday

$12.67
(با مالیات)
قیمت امتیازی: امتیاز 634
V02011EWI8
موجود
+

ROYAL PHILHARMONIC ORCHESTRA 

PIANO: MARIO GALEANI 

CONDUCTOR: GRZEGORZ NOWAK

 

Mario Galeani and Grzegorz Nowak partner once more in a new disc of Beethoven piano concertos.

TRACKLISTING

Piano Concerto No.1 in C Major, Op.15 

1. Allegro con brio 

2. Largo 

3. Rondo: Allegro scherzando 

 

Piano Concerto No.2 in B Flat Major, Op.19 

4. Allegro con brio 

5. Adagio 

6. Rondo: Molto allegro 

لیست علاقه مندیها (0)
لیست مقایسه (0)
سبد من (0)