هشدار کوکی ها در این سایت برای ارائه بهترین تجربه کاربر استفاده می شود. اگر ادامه دهید، فرض می کنیم که شما موافقت میکنید که کوکی ها را از این سایت دریافت کنید. باشه

Guitar Man Album Artwork

FREE US shipping over $100!Orders within next 2 days will be shipped on Monday

$14.98
قیمت امتیازی: امتیاز 749
A019737E4S
موجود
+

Guitar Man CD

George Benson - Guitar Man

AUDIO TRACKS:

- Tenderly

- I Want To Hold Your Hand

- My Cherie Amour

- Naima

- Tequila

- Don't Know Why

- Lady In My Life

- My One And Only Love

- Paper Moon

- Danny Boy

- Since I Fell For You

- Fingerlero

FILE:

- George Benson - Guitar Man Digital Album Booklet

George Benson - Guitar Man (Exclusive Bonus Tracks)

AUDIO TRACKS:

- Somewhere

- Maria

MERCHANDISE:

- Guitar Man CD

Type: CD

لیست علاقه مندیها (0)
لیست مقایسه (0)
سبد من (0)