هشدار کوکی ها در این سایت برای ارائه بهترین تجربه کاربر استفاده می شود. اگر ادامه دهید، فرض می کنیم که شما موافقت میکنید که کوکی ها را از این سایت دریافت کنید. باشهMusic: M JoobiProduced by: M Joobi & PooBon

The Lom  (Listened times : 6)

The Lom [دانلود]

The Lom

دلم امروز به آرومی خود خو کرده

وای جونم وای دلبر

یاد چشمون سیاهش منو جادو کرده

وای جونم وای دلبر

دلم پی ش پر میزنه به هر دری در میزنه

به هر خونه سر میزنه

دلم دلم دلم

هنوز از دست غمش دیده ما گریونه

وای جونم وای دلبر

بعد عمری هنوزم مرغ دلم نالونه

وای جونم وای دلبر

میرم میگردم سر به سر

دشت و دمن کوه و کمر

میرم از او گیرم خبر

میرم میرم میرم

خدا مهربونه یار عاشقونه دل ما جوونه

وای وای وای

لیست علاقه مندیها (0)
لیست مقایسه (0)
سبد من (0)