هشدار کوکی ها در این سایت برای ارائه بهترین تجربه کاربر استفاده می شود. اگر ادامه دهید، فرض می کنیم که شما موافقت میکنید که کوکی ها را از این سایت دریافت کنید. باشه

مهسا وحدت
اجرای زنده در فستیوال جاز استانبول

لب بر لب كوزه بردم از غايت آز
تا زو طلبم واسطه عمر دراز
لب بر لب من نهاد و ميگفت به راز
مى خور كه بدين جهان نمى آيى باز
ازمن رمقى به سعى ساقى مانده است
از صحبت خلق بيوفايى مانده است
از باده دوشين قدحى بيش نماند
از عمر ندانم كه چه با قى مانده است
Istanbul Jazz festival
Wonderful musicians Tord Gustavsen , Shervin Mohajer, Fahrettin Yerkin and great sound engineer Daniel Mikael Wold. Poem by Omar Khayam
Video by Marianne Lystrup

Mahsa Vahdat - Kissing the vine jug [دانلود]

Mahsa Vahdat - Kissing the vine jug

لب بر لب كوزه بردم از غايت آز
تا زو طلبم واسطه عمر دراز
لب بر لب من نهاد و ميگفت به راز
مى خور كه بدين جهان نمى آيى باز
ازمن رمقى به سعى ساقى مانده است
از صحبت خلق بيوفايى مانده است
از باده دوشين قدحى بيش نماند
از عمر ندانم كه چه با قى مانده است

By Omar Khayam

لیست علاقه مندیها (0)
لیست مقایسه (0)
سبد من (0)