هشدار کوکی ها در این سایت برای ارائه بهترین تجربه کاربر استفاده می شود. اگر ادامه دهید، فرض می کنیم که شما موافقت میکنید که کوکی ها را از این سایت دریافت کنید. باشه
Farid Pars - Baalaatar  (Listened times : 5)
Farid Pars - Daayerehe Rangi  (Listened times : 5)
Farid Pars - Ghoghaae Setaaregaan  (Listened times : 2)
Farid Pars - Kahrobaa  (Listened times : 1)
Farid Pars - Karma  (Listened times : 2)
Farid Pars - Oo Aalam e Maa Shod  (Listened times : 2)
Farid Pars - Rishehaae Varooneh  (Listened times : 1)
Farid Pars - Taaro Pood  (Listened times : 1)

Farid Pars - Baalaatar [دانلود]

Farid Pars - Daayerehe Rangi [دانلود]

Farid Pars - Ghoghaae Setaaregaan [دانلود]

Farid Pars - Kahrobaa [دانلود]

Farid Pars - Karma [دانلود]

Farid Pars - Oo Aalam e Maa Shod [دانلود]

Farid Pars - Rishehaae Varooneh [دانلود]

Farid Pars - Taaro Pood [دانلود]

Farid Pars - Oo Aalam e Maa Shod

دلبر زیبا همراه سفر شد، تا که چه داند با ما که چهها شد

ساقی خوشرو بر ما که نظر کرد، آن بر و رویش اغواگر ما شد
شراب روحش در دل که اثر کرد، ز بند دنیا افکار راه شد
صورت و زلفش بر شانه رها کرد، بارون شادی بر چشمههای جاری شد
او عالم ما شد، او عالم ما شد، او عالم ما شد
در وصف سکوتش زبان قاصر گشت، دختر خندان نآگه از ما شد
بر تخت سفیدم آرام خفت، با دیدن نازش در دل که چهها شد
تنها دل ما را منزل که خطاب کرد، آن لحظهٔ عمرم آغاز سفر شد
او عالم ما شد، او عالم ما شد، او عالم ما شد
او عالم ما شد، او عالم ما شد، از دیده نهان شد

لیست علاقه مندیها (0)
لیست مقایسه (0)
سبد من (0)