هشدار کوکی ها در این سایت برای ارائه بهترین تجربه کاربر استفاده می شود. اگر ادامه دهید، فرض می کنیم که شما موافقت میکنید که کوکی ها را از این سایت دریافت کنید. باشه

Edvin - Zendegyie Taze BlackCats [دانلود]

Edvin - Zendegyie Taze BlackCats

من و تنهاییه خوبم

من و آدم توی آئینه

من و زندگی بعد از تو

داره دوباره میسازه

من و خندیدن با مردم

من و احساس آرامش

من و خوابیدن بی غصه

من و خوابیدن با لبخند

من و این احساس تازه

من و زندگیه تازه

توی یه روز گرم تابستون

توی شب سرد زمستون

من و خودم با هم خوشبختیم

آره میشه میبینیم میتونم

دیگه تو این دوره و زمونه

کی به غیر من برام میمونه

من و خودم با هم خوشبختیم

آره میشه میبینیم میتونم

من و تنهاییه خوبم

من و آدم توی آئینه

من و زندگی بعد از تو

داره دوباره میسازه

من و خندیدن با مردم

من و احساس آرامش

من و خوابیدن بی غصه

من و خوابیدن با لبخند

من و این احساس تازه

من و زندگیه تازه

توی یه روز گرم تابستون

توی شب سرد زمستون

من و خودم با هم خوشبختیم

آره میشه میبینیم میتونم

دیگه تو این دوره و زمونه

کی به غیر من برام میمونه

من و خودم با هم خوشبختیم

آره میشه میبینیم میتونم

من رقصیدن تو بارون

یا درد و دل با دریا

من و خوندن یه آواز

وقته راه رفتن رو برگا

من خوشم با دلخوشی هام

دیگه هیچکسیو نمی خوام (۲)

توی یه روز گرم تابستون

توی شب سرد زمستون

من و خودم با هم خوشبختیم

آره میشه میبینیم میتونم

دیگه تو این دوره و زمونه

کی به غیر من برام میمونه

من و خودم با هم خوشبختیم

آره میشه میبینیم میتونم

من و خودم با هم خوشبختیم

آره میشه میبینیم میتونم

لیست علاقه مندیها (0)
لیست مقایسه (0)
سبد من (0)