هشدار کوکی ها در این سایت برای ارائه بهترین تجربه کاربر استفاده می شود. اگر ادامه دهید، فرض می کنیم که شما موافقت میکنید که کوکی ها را از این سایت دریافت کنید. باشه
Chaartaar - Ashoobam  (Listened times : 13)
Chaartaar - Baran Toee  (Listened times : 10)

Chaartaar - Ashoobam [دانلود]

Chaartaar - Baran Toee [دانلود]

Chaartaar - Ashoobam

تنها تویی تو که می تپی به نبض این رهایی
تو فارغ از وفور سایه هایی
باز آ که جز تو
جهان من حقیقتی ندارد
تو میروی که ابر غم ببارد

به سمت ماندنت راهی، نمی شوی چرا گاهی
ستاره هدیه کن به مشت پوچ شب ها
شمرده تر بگو با من ، حروف رفتنت تا من
بگیرم از دلت همه بهانه ها را

آشــــــــــــــــــــــــوبم، آرامشم توئی
به هر ترانه ای سر می کشم توئی
سحر اضافه کن به فهم آسمانم

آشــــــــــــــــــــــــوبم، آرامشم توئی
به هر ترانه ای سر می کشم توئی
بیا که بی تو من غم دو صد خزانم

بگذار ، بگویم
که از سراب این و آن بریدم
من از عطش ، ترانه آفریدم

به سمت ماندنت راهی، نمی شوی چرا گاهی
ستاره هدیه کن به مشت پوچ شب ها
شمرده تر بگو با من ، حروف رفتنت تا من
بگیرم از دلت همه بهانه ها را

آشــــــــــــــــــــــــوبم ، آرامشم توئی
به هر ترانه ای سر می کشم توئی
بیا که بی تو من غم دو صد خزانم

Chaartaar - Baran Toee

از آسمانم ماتم ببارد هراس بی تو ماندنم ادامه دارد نمی نویسم ترانه بی تو چگونه پر کشد خیال واژه بی تو به لب رسیده جان کجایی کجایی که برده طاقتم جدایی باران تویی به خاک من بزن باز آ ببین که بی مه تو من هوای پر زدن ندارم باران تویی به خاک من بزن باز آ ببین که در ره تو من نفس بریده در گزارم مگر ندانی چو از تو دورم بی راهه ای خموش و تار بی عبورم نمی توانم دگر بگویم که من اسیر این خزان تو به تویم به لب رسیده جان کجایی کجایی رهی نمانده تا رهایی باران تویی به خاک من بزن باز آ ببین که بی مه تو من هوای پر زدن ندارم باران تویی به خاک من بزن باز آ ببین که در ره تو من نفس بریده در گزارم باران تویی به خاک من بزن بازآ ببین که بی مه تو من هوای پر زدن ندارم

لیست علاقه مندیها (0)
لیست مقایسه (0)
سبد من (0)