هشدار کوکی ها در این سایت برای ارائه بهترین تجربه کاربر استفاده می شود. اگر ادامه دهید، فرض می کنیم که شما موافقت میکنید که کوکی ها را از این سایت دریافت کنید. باشهMusic: 3noghte


Lyrics: 3noghte


Arrangement: 3noghte

3noghte - Divar  (Listened times : 36)

3noghte - Divar [دانلود]

3noghte - Divar

یه ساعتو نیمه رو به دیوار نشستم
توی دستم یه قلمو تو خیالم پر رنگه
چشمامو میبندم باز اینبار، قلمو میزارم روی دیوار.. روی دیوار
انگار دیوار داره باهم حرف میزنه
یه پا اول یه جاده، یه جیغ که آواز یه باده
یه سایه که دیگه پشت سر نیست، یه اشک که با خالی شدن نیست... میکشم
یه دود از دور توی جنگل، آواز جغد که میخونه از بر
یه جنگ میون منطقو دل، یه صبر از جنس کاهو گل... میکشم
انگار دیوار داره باهم حرف میزانه(2x)
یه سنگ که شیشرو شکسته، یه ابر که آسمونو بسته
یه رود بلند به عمق دریا که آخرش میریزه به صحرا... میکشم
یه ترس با دو تا چشم سفید، یه فاصله بین منو امید
یه پیچ که توی گوش محکم، تشنهٔ یه حرف مبهمه... میکشم
انگار دیوار داره باهم حرف میزنه(2x)
یه کوچ بزرگو، یه رویای وارونه، یه لبخند تلخی که تا ابد باید بمونه... میکشم، میکشم
قلمو بر میدارم از رو دیوار
من موندمو چندتا تیکه دود سیگار
هرچی که توی وجودم بوده تکیده
دیوار سفیده سفیده سفیده...4x)
اووه اوه... آااه آاآاآاه

لیست علاقه مندیها (0)
لیست مقایسه (0)
سبد من (0)