هشدار کوکی ها در این سایت برای ارائه بهترین تجربه کاربر استفاده می شود. اگر ادامه دهید، فرض می کنیم که شما موافقت میکنید که کوکی ها را از این سایت دریافت کنید. باشه

3Noghte - Mesle Barg [دانلود]

3Noghte - Mesle Barg

مثل برگ

اگه دیدی بازآدمی

تکیه داده با یه بغض بر درختی

نه عاشق نیست

اگه دیدی که رو به ترس

با تفنگی توی دست

ایستاده نه قاتل نیست

اوووه ه ه ه .....


مثل برگ

اگه دیدی بازآدمی

تکیه داده با یه بغض بر درختی

نه عاشق نیست

اگه دیدی که رو به ترس

با تفنگیتوی دست

ایستاده نه قاتل نیست

اوووه ه ه ه .....

شاید یه لحظه رد می شه می ره

تمام روزاییکه رفته از دستش

این خیالی که تا ابدگوشه ی ذهنت

مثل برگ داره می خشکه

نه باطل نیست

اگه این قصه آخرشساده می شه با دروغ

شک نکن نه کامل نیست......

اووووو ه ه ه ه ....

لیست علاقه مندیها (0)
لیست مقایسه (0)
سبد من (0)