هشدار کوکی ها در این سایت برای ارائه بهترین تجربه کاربر استفاده می شود. اگر ادامه دهید، فرض می کنیم که شما موافقت میکنید که کوکی ها را از این سایت دریافت کنید. باشه

46" Class (45.9" Diag.) LCD 610 Series TV

FREE US shipping over $100!Orders within next 2 days will be shipped on Monday

قیمت دفتری: $1,199.99
$899.99
شما ذخیره کنید: $300.00 (25%)
قیمت امتیازی: امتیاز 45000
B0005QJH6U
موجود
+

ConnectShare™ Movie lets you watch videos, play music or view photos from a USB drive. Simply plug your USB directly into your Samsung TV’s USB port and watch on the big screen with friends and family.

I am extremely satisfied with this LCD TV. I have searched for and read all I could about the flat screen TVS. I am so impressed with the picture and sound quality, even though some of the reviews I read did not give this model the best reviews on sound quality and volume. All in all, the benefits for me are: Built-in speakers, Bright display, Durable, Realistic color, Lightweight, can be carried by one person. Would definitely recommend this to my friends.
نوشتن نظر
لیست علاقه مندیها (0)
لیست مقایسه (0)
سبد من (0)