هشدار کوکی ها در این سایت برای ارائه بهترین تجربه کاربر استفاده می شود. اگر ادامه دهید، فرض می کنیم که شما موافقت میکنید که کوکی ها را از این سایت دریافت کنید. باشه

Toshiba 42TL515U 42" Class 1080P 3D LED HD TV

FREE US shipping over $100!Orders within next 2 days will be shipped on Monday

$999.99
(با مالیات)
قیمت امتیازی: امتیاز 50000
F0009ORD06
موجود
+

Although its attractive features, design, and passive 3D have merit, the picture quality issues of the Toshiba TL515U LED-based LCD TV lessen its appeal in the face of the stiff competition.

لیست علاقه مندیها (0)
لیست مقایسه (0)
سبد من (0)