هشدار کوکی ها در این سایت برای ارائه بهترین تجربه کاربر استفاده می شود. اگر ادامه دهید، فرض می کنیم که شما موافقت میکنید که کوکی ها را از این سایت دریافت کنید. باشه

Yamaha PDX-30PI

FREE US shipping over $100!Orders within next 2 days will be shipped on Monday

$79.96
قیمت امتیازی: امتیاز 3998
Z01433JOK5
موجود
+

A certified "works with iPhone" Desktop Audio product that every iPhone or iPod fan who wants to enjoy a higher sound quality with a powerful output needs to have! The PDX-30 includes a card-type remote control for additional convenience.

لیست علاقه مندیها (0)
لیست مقایسه (0)
سبد من (0)