هشدار کوکی ها در این سایت برای ارائه بهترین تجربه کاربر استفاده می شود. اگر ادامه دهید، فرض می کنیم که شما موافقت میکنید که کوکی ها را از این سایت دریافت کنید. باشه

Sansa Fuze+ MP3 Player (Red) - 4GB

FREE US shipping over $100!Orders within next 2 days will be shipped on Monday

$79.99
قیمت امتیازی: امتیاز 4000
Y0145WPLX9
موجود
+

With the versatile SanDisk Sansa Fuze+ MP3 player, you'll get more features for less money. You'll be able to watch video on the 2.4-inch screen, share photos, listen to FM radio, record voice memos, and more--all in a device that is just 0.43-inches thin. Internal memory and a microSDHC expansion slot give you plenty of storage options for your digital media, and you can expand your enjoyment even further by adding an optional slotRadio card for an instant library of songs.

لیست علاقه مندیها (0)
لیست مقایسه (0)
سبد من (0)