هشدار کوکی ها در این سایت برای ارائه بهترین تجربه کاربر استفاده می شود. اگر ادامه دهید، فرض می کنیم که شما موافقت میکنید که کوکی ها را از این سایت دریافت کنید. باشه

Sansa Clip+ MP3 Player (Red) - 4GB

FREE US shipping over $100!Orders within next 2 days will be shipped on Monday

$44.99
(با مالیات)
قیمت امتیازی: امتیاز 2250
Q014797842
موجود
+

Small but powerful, the Sansa Clip+ is a tiny MP3 player that boasts an array of cool features, as well as distinctively big sound for its small size. Rock out with up to 1,000 songs on this red player. Enjoy even more play when you use the expandable memory slot to play preloaded microSDHC cards. slotRadio and slotMusic cards are preloaded with tunes ready to pop into the player’s memory card slot. Rock on with a 15-hour battery life.

لیست علاقه مندیها (0)
لیست مقایسه (0)
سبد من (0)