هشدار کوکی ها در این سایت برای ارائه بهترین تجربه کاربر استفاده می شود. اگر ادامه دهید، فرض می کنیم که شما موافقت میکنید که کوکی ها را از این سایت دریافت کنید. باشه

Sansa Clip+ MP3 Player (Blue) - 4GB

FREE US shipping over $100!Orders within next 2 days will be shipped on Monday

$44.99
قیمت امتیازی: امتیاز 2250
A0146P0NT5
موجود
+

Small but powerful, the Sansa Clip+ is a tiny MP3 player that boasts an array of cool features, as well as distinctively big sound for its small size. Rock out with up to 1,000 songs on this blue player. † Enjoy even more play when you use the expandable memory slot to play preloaded microSDHC™ cards**. slotRadio™ and slotMusic cards** are preloaded with tunes ready to pop into the player’s memory card slot. Rock on with a 15-hour battery life. † †

لیست علاقه مندیها (0)
لیست مقایسه (0)
سبد من (0)