هشدار کوکی ها در این سایت برای ارائه بهترین تجربه کاربر استفاده می شود. اگر ادامه دهید، فرض می کنیم که شما موافقت میکنید که کوکی ها را از این سایت دریافت کنید. باشه

Samsung Galaxy Player 4.0

FREE US shipping over $100!Orders within next 2 days will be shipped on Monday

$229.99
(با مالیات)
قیمت امتیازی: امتیاز 11500
I0133JJ7IC
موجود
+

Easily connect via Wi-Fi without any monthly service fees. The Samsung Galaxy Player can access the internet and apps anywhere there is an available hotspot. The sleek, lightweight 4.27 oz. design fits in any pocket and the brilliant 4” Super Clear LCD delivers incredible viewing quality.

لیست علاقه مندیها (0)
لیست مقایسه (0)
سبد من (0)