هشدار کوکی ها در این سایت برای ارائه بهترین تجربه کاربر استفاده می شود. اگر ادامه دهید، فرض می کنیم که شما موافقت میکنید که کوکی ها را از این سایت دریافت کنید. باشه

Apple iPod Classic Black

FREE US shipping over $100!Orders within next 2 days will be shipped on Monday

$249.00
(با مالیات)
قیمت امتیازی: امتیاز 12450
G0242JXP9R
موجود
+

With 160GB of storage, iPod classic can hold up to 40,000 songs, 200 hours of video, or 25,000 photos.** That’s more than enough room for a day’s — or a lifetime’s — worth of entertainment.

I do not like.

At all.
Just a perfect product!
نوشتن نظر
لیست علاقه مندیها (0)
لیست مقایسه (0)
سبد من (0)