هشدار کوکی ها در این سایت برای ارائه بهترین تجربه کاربر استفاده می شود. اگر ادامه دهید، فرض می کنیم که شما موافقت میکنید که کوکی ها را از این سایت دریافت کنید. باشه

Porta Pro KTC On-Ear Headphone

FREE US shipping over $100!Orders within next 2 days will be shipped on Monday

$79.99
قیمت امتیازی: امتیاز 4000
N01552LVJT
موجود
+

Koss Porta Pro KTC, the most sophisticated version of the Porta Pro, features a new technological upgrade which brings listeners closer to the music they love. Koss Touch Control (KTC) remote and microphone technology, made for iPhone®, iPad® and iPod®, gives listeners more control in fewer steps. Listeners are now able to stay connected, shuffle song and adjust volume with the flick of a switch.

لیست علاقه مندیها (0)
لیست مقایسه (0)
سبد من (0)