هشدار کوکی ها در این سایت برای ارائه بهترین تجربه کاربر استفاده می شود. اگر ادامه دهید، فرض می کنیم که شما موافقت میکنید که کوکی ها را از این سایت دریافت کنید. باشه

Extra Bass Headphones – 70mm

FREE US shipping over $100!Orders within next 2 days will be shipped on Monday

$299.00
(با مالیات)
قیمت امتیازی: امتیاز 14950
F01564IPN2
موجود
+

Get that super bass. A tightly sealed acoustic design combines mega 70mm XB driver units – the world's largest1 – and king-sized cushion earpads to deliver ultra-deep bass.

لیست علاقه مندیها (0)
لیست مقایسه (0)
سبد من (0)