هشدار کوکی ها در این سایت برای ارائه بهترین تجربه کاربر استفاده می شود. اگر ادامه دهید، فرض می کنیم که شما موافقت میکنید که کوکی ها را از این سایت دریافت کنید. باشه

Samsung Galaxy Tab™ 7.0" (Verizon)

FREE US shipping over $100!Orders within next 2 days will be shipped on Monday

$199.99
قیمت امتیازی: امتیاز 10000
E0225PPZPL
موجود
+

The Samsung Galaxy Tab™ brings you the media you want and keeps you connected with anyone, anytime. Compact and light, you can keep in touch with people and content through 3G connectivity, Wi-Fi® 802.11 b/g/n, Bluetooth® Wireless Technology 3.0. With a battery life of up to seven hours* and a crisp TFT-LCD display, you’re free to communicate, update, and enjoy.

الکترونیک

سیستم عامل:
Android 2.2, Froyo
نمایشگر:
7.0"
ظرفیت ذخیره سازی:
16GB
لیست علاقه مندیها (0)
لیست مقایسه (0)
سبد من (0)