هشدار کوکی ها در این سایت برای ارائه بهترین تجربه کاربر استفاده می شود. اگر ادامه دهید، فرض می کنیم که شما موافقت میکنید که کوکی ها را از این سایت دریافت کنید. باشه

Asus USB-N53

FREE US shipping over $100!Orders within next 2 days will be shipped on Monday

$42.00
قیمت امتیازی: امتیاز 2100
W0207TLU5R
موجود
+

 

The ASUS USB-N53 is a dual-band USB adapter that provides flexible dual-band connection for lag-free streaming and high performance networking. It also has a superior antenna design for extensive wireless coverage. With the bundled USB cable, you can flexibly adjust the antenna to receive the strongest signal. A friendly user interface utility allows you to install and use the application easily, making the USB-N53 a fantastic router both at home and on the road.

Flexible Dual-band Connection

Wireless-N dual-band internet application for lag-free, high defination streaming.

Power Signal Transmission

Superior antenna design for extensive wireless coverage- an increase of more than 150%.

Enhanced Reception

With the USB cable accessory, you can flexibly adjust the antenna to receive the strongest signal.


 

لیست علاقه مندیها (0)
لیست مقایسه (0)
سبد من (0)