هشدار کوکی ها در این سایت برای ارائه بهترین تجربه کاربر استفاده می شود. اگر ادامه دهید، فرض می کنیم که شما موافقت میکنید که کوکی ها را از این سایت دریافت کنید. باشه

Series 9 13.3" Laptop

FREE US shipping over $100!Orders within next 2 days will be shipped on Monday

$2,049.00
قیمت امتیازی: امتیاز 102450
X0221UHBTA
موجود
+

You no longer have to shut down your Samsung computer, just close its lid and it goes into a special powerless sleep mode. When you open the lid your computer comes back to life in 3 seconds and you are exactly at the same place as when you shut the lid. Fast Start saves your data and system configurations to your hard drive and PC memory. So, when you power it back on it is just like you left it.

الکترونیک

سیستم عامل:
Windows 7 Home Premium
نمایشگر:
13.3"
ظرفیت ذخیره سازی:
256GB
لیست علاقه مندیها (0)
لیست مقایسه (0)
سبد من (0)